MiNiGRANTY Veolie Energie podpoří projekty částkou půl milionu korun

Zaměstnanci skupiny Veolia Energie v ČR využili další ročník MiNiGRANTŮ, aby zrealizovali veřejně prospěšné činnosti, kterým se věnují ve svém volném čase. Dne 8. září jim byly ve Velkém sále Elektrárny Třebovice předány symbolické šeky Nadačního fondu Veolia.

Projekt MiNiGRANTY existuje v rámci skupiny Veolia již devátým rokem a zaměstnanci skupiny Veolia Energie měli letos možnost se do projektu zapojit již posedmé. MiNiGRANTY se mezi zaměstnanci těší velké oblibě, což potvrzuje i fakt, že Nadační fond Veolia obdržel v tomto roce 83 žádostí od zaměstnanců energetické divize. Správní rada schválila podporu 24 z nich a na jejich realizaci vymezila částku půl milionu korun. Rozhodujícím kritériem pro přidělení příspěvku žadatelům je přínos projektu a míra osobního zapojení zaměstnance. Finanční částky na podpořené projekty putují v tomto roce především do Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Slavnostní předávání symbolických šeků proběhlo ve Velkém sále Elektrárny Třebovice za přítomnosti zaměstnanců a zástupců organizací, v jejichž prospěch je finanční částka určena. Na podporu MiNiGRANTŮ svých zaměstnanců vynaložila již skupina Veolia Energie v předchozích šesti letech částku 3,3 miliony korun. Mezi úspěšnými projekty v tomto roce převažují nejrůznější volnočasové aktivity, sportovní aktivity a aktivity zaměřené na znevýhodněné skupiny.

„Skupina Veolia Energie v ČR se snaží prostřednictvím projektu MiNiGRANTY podávat pomocnou ruku tam, kde je to zapotřebí. Jelikož dobrých skutků není nikdy dost, jsme hrdí na naše zaměstnance, kteří se dobrovolně zapojují do různých veřejně prospěšných aktivit a tím směřují svou pomoc potřebným,“ uvedl generální ředitel skupiny Veolia Energie v České republice Josef Novák.

Některé z projektů podpořených v roce 2016:
• Roman Ježek, zaměstnanec Regionu Střední Morava, obdržel nadační příspěvek pro projekt s názvem „Kdo se hýbe, nestárne“. Jeho cílem je nákup venkovních cvičebních pomůcek a laviček, jež pomohou uživatelům sociální služby v Domově u Třebůvky v Lošticích aktivně trávit svůj čas.

• V letošním roce úspěšně žádala o nadační příspěvek i Jitka Šedivá z ředitelství společnosti. Díky ní Nadační fond Veolia podpořil ozdravný pobyt pro Motýlky. Jedná se o rekondiční a edukační pobyt pro lidi s onemocněním EB (Nemoc motýlích křídel) a jejich pečovatele za účelem zlepšit zdravotní a psychický stav pacientů a napomoci jejich rodinám sdílet získané zkušenosti.

• Podpořit vztah dětí k přírodě a životnímu prostředí se rozhodla Martina Řeháková z dceřiné společnosti OLTERM & TD Olomouc. Ta uspořádala pro děti neobvyklou akci, která zahrnovala výsadbu stromů v tenisovém areálu TJ Milo Olomouc, v němž děti každodenně trénují.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 174 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2015 zásobovala skupina Veolia 100 milionů obyvatel pitnou vodou, 63 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 63 milionů MWh energie a zhodnotila 42,9 milionu tun odpadů. V roce 2015 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliard eur.
www.veolia.com