MiNiGRANTY pomáhají potřebným již pátým rokem

Zaměstnancům skupiny Dalkia v České republice, kteří se ve svém volném čase věnují nějaké veřejně prospěšné aktivitě v rámci projektu MiNiGRANTY, byly dnes v Ostravě předány příspěvky Nadačního fondu Veolia.

Projekt MiNiGRANTY existuje v rámci skupiny Veolia již sedmým rokem a zaměstnanci Dalkie měli letos možnost se do projektu zapojit popáté. MiniGRANTY se těší obrovskému zájmu všech zaměstnanců, o čemž svědčí následující čísla: prostřednictvím 95 projektů požádalo v tomto roce o nadační příspěvek 89 lidí, Nadační fond Veolia schválil podporu 28 z nich a vymezil na realizaci těchto projektů částku v objemu půl milionu korun.

Slavnostním předávání proběhlo v Hotelu Clarion Congress Ostrava za přítomnosti zaměstnanců a zástupců organizací, v jejichž prospěch je finanční částka určena. Na podporu veřejně prospěšných činností svých zaměstnanců vynaložila Dalkia v předchozích čtyřech letech částku přesahující 2,3 milionu korun. Mezi úspěšnými projekty v tomto roce převažují nejrůznější volnočasové aktivity, hudební projekty nebo ekologicky zaměřené aktivity. Rozhodujícím kritériem pro přidělení příspěvku žadatelům je přínos projektu a míra osobního zapojení zaměstnance.

„Dalkia má tři nadační fondy, které již řadu let podávají pomocnou ruku tam, kde je to zapotřebí. Naši zaměstnanci nás však každoročně přesvědčují o důležitosti projektu MiNiGRANTY, jenž reaguje na aktuální potřeby společnosti. Dalkia tak směřuje svou pomoc potřebným prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří se dobrovolně zapojují do různých veřejně prospěšných aktivit,“ uvedl předseda představenstva skupiny Dalkia v České republice Zdeněk Duba.

Některé z projektů podpořených v roce 2014:
•Snahou Marka Zelenky z Regionu Severní Morava, dobrovolného trenéra vodní záchranné služby, je naučit děti, jak se zachovat v krizových situacích, které mohou nastat v souvislosti se sjížděním vodních toků. Jeho cílem je naučit mládež perfektně plavat, bezpečně sjíždět řeky, ale především poskytnout první pomoc.

•Jana Žebráková, zaměstnankyně Regionu Střední Morava, chce nákupem vypalovací pece na keramiku zlepšit manuální zručnost dětí ze Základní školy speciální v Novém Jičíně, jež trpí středním až těžkým mentálním postižením, problémy hybnosti nebo poruchou autistického spektra.

•V letošním roce úspěšně žádal o nadační příspěvek i Jan Cienciala z Regionu Východní Morava, jehož snahou je znovu zarybnit naše toky a bystřiny pstruhem potočním a zajistit tak návrat tohoto dravce do beskydských oblastí, který je s nimi historicky spjat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. V České republice Dalkia vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, zajišťuje dodávky průmyslových utilit – stlačeného vzduchu, dusíku atd. a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci Dalkie Česká republika do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia