Nový multifunkční prostor Green Table hostil 17. května workshop Udržitelnost mlékárenského průmyslu. Již čtvrté setkání uspořádala Veolia ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským.

Datum zveřejnění:
Workshop k udržitelnosti mlékárenského průmyslu uspořádaly Veolia a ČMSM

Firmy z mlékárenského průmyslu mají velký zájem o řešení z oblasti udržitelného rozvoje vodního, energetického a odpadového hospodářství, a proto před čtyřmi lety vznikla myšlenka pořádat pravidelná setkání, která by reflektovala aktuální trendy a přinášela prostor pro sdílení zkušeností. 

Mimořádným hostem akce byla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, která účastníky v úvodu setkání pozdravila a vyjádřila podporu smysluplným úsporám a udržitelnosti v kontextu aktuální nelehké situace. To, jak Veolia chápe udržitelnost a svou roli vysvětlil Pavel Mička, ředitel pro ekologickou transformaci pro střední a východní Evropu Veolia.

První konkrétní oblastí spolupráce je vodní hospodářství a možnosti využití odpadních vod v mlékárenském průmyslu. Další pak oblast energetiky s důrazem na komplexní řešení energetických úspor a konečně odpadové hospodářství, ve kterém lze najít další příležitosti ke zvyšování udržitelnosti. V odpadech byl tentokrát hlavním tématem litering, o kterém hovořil zástupce společnosti EKO-KOM. Představila se také Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) a její klastr Obaly.

„Letos poprvé mohla Veolia pozvat účastníky do svého inovativního prostoru Green Table v pražském Florentinu, který dokazuje, že udržitelnost životního prostředí lze začlenit do různých úrovní. Většina interiérových prvků proto vznikla z ekologických či recyklovaných materiálů, okrasné květiny tu zavlažuje vyčištěná voda z kuchyně a jejich substrát obsahuje kal z čistíren odpadních vod, abychom uvedli některé z konkrétních příkladů. Na setkání do Prahy přijeli zástupci 15 firem z celé České republiky a vyjádřili zájem o další tematická setkání.