Mapový podklad odstávek a poruch na webu Veolia Energie

Veolia Energie ČR a dceřiné společnosti Veolia Energie Praha, Veolia Energie Kolín a Veolia Energie Mariánské Lázně přinášejí pro své zákazníky přehlednější zobrazení mimořádných událostí, poruch či plánovaných oprav.

Aktuální novinkou jsou data na mapových podkladech, kde se nyní zobrazují přesná místa poruch nebo plánovaných oprav. Zákazník již nemusí vybírat ze seznamu měst, ale vyhledá si konkrétní adresu. Na mapě se navíc lépe zorientuje a na první pohled vidí, zda a kde se mimořádná událost zobrazuje.

Detailní informace o aktuálních událostech jsou dostupné na https://udalosti.vecr.cz, kde je možno nalézt všechny objekty, kterých se daná porucha či odstávka týká, jakož i její popis a předpokládaný termín opravy.