Letošní odstávka v Karviné bude delší, Veolia musí opravit hlavní potrubí sloužící přes 50 let

Veolia Energie se vždy snaží zkrátit dobu letních odstávek v dodávkách teplé vody na minimum a většinou trvají jen několik dní. V Karviné je však letos nutné vyměnit část páteřního horkovodu, který slouží nepřetržitě od roku 1966. Jeho oprava je důležitá pro zajištění plynulých a bezpečných dodávek tepla a teplé vody pro město v dalších letech. Náročná rekonstrukce potrubí už začala a vyžádá si 13-denní odstávku.
 


Odstávka Karviná

Dodávky teplé vody budou v Karviné kvůli rozsáhlé opravě přerušeny v době od 13. do 25. července. Generální oprava části hlavního horkovodního potrubí 2x DN 600 v lokalitě Sovinec na trase z Teplárny ČSA do města Karviné probíhá ve špatně přístupném terénu, ale nezasahuje obydlené oblasti. Dojde ke kompletní výměně části přívodní i vratné větve potrubí o průměru 600 mm v délce 415 metrů včetně kompenzátorů, uložení, tepelné izolace a dalšího příslušenství.

Veolia Energie žádá obyvatele o pochopení a za dočasné snížení komfortu se omlouvá. Velká část náročné opravy proběhne za plného provozu, ale pro závěrečnou část musí teplárna dodávky přerušit, proto mimořádně nastane odstávka delší než obvykle. Všechny práce jsou naplánovány tak, aby výměna potrubí byla co nejrychlejší a zároveň bezpečná. Bez teplé vody budou domácnosti téměř 2 týdny, ale jen jeden víkend.

 
Teplárna ČSA společně s Teplárnou Karviná ze skupiny Veolia Energie zásobuje teplem a teplou vodou 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích.