Talent management

Skupina Veolia Energie v ČR věnuje velkou pozornost profesnímu i osobnímu rozvoji a vzdělávání svých zaměstnanců s cílem zvýšit jejich výkonnost a motivaci. Vytvořili jsme proto kvalitní program rozvoje kariéry, mezi jehož pilíře patří péče o talenty a klíčové nástupce.
 

Talent management 

Podporujeme potenciál a rozvoj vytipované skupiny talentů. Vycházíme vstříc požadavkům talentů např. v oblasti vzdělávání, a to nejen v rámci aktuální pracovní pozice, ale i s výhledem do budoucna. Naším cílem je motivovat zaměstnance k maximálnímu osobnímu a profesnímu rozvoji.

 

Nástupci

Poskytujeme zvýšenou péči zaměstnancům, kteří představují potenciální nástupce na pozice s vyšší odpovědností.