Spolupráce se školami a studenty

Jsme jednou z nejvýznamnějších energetických společností v České republice, která se dynamicky rozvíjí. Klíčem k našemu úspěchu jsou kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, které vyhledáváme v řadách středoškolských a vysokoškolských studentů prostřednictvím spolupráce se školami.

Se školami spolupracujeme již od roku 2000. Od té doby se nám podařilo navázat trvalou spolupráci se třemi vysokými školami a také krátkodobé spolupráce se středními školami, které se obnovují vždy na daný rok.
 

Spolupracujeme s vysokými školami 

VŠB-TU Ostrava
VUT Brno
ČVUT v Praze
 

Spolupracujeme se středními školami 

Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc
Střední průmyslová škola, Havlíčkova 2, Přerov
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Božetěchova 3, Olomouc
Střední průmyslová škola, Zengrova 1, Ostrava-Vítkovice
SPŠ elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 7, Ostrava-Moravská Ostrava
Střední škola technických oborů,Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600
Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov
Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669/16, Ostrava

 

Účastníme se výstav, veletrhů a workshopů

> Učen, středoškolák, vysokoškolák - Černá louka, Ostrava
> Kariéra PLUS - VŠB, Ostrava
> Živá knihovna povolání, Dolní oblast Vítkovice, Ostrava 
 

Nabídka témat pro letní projekty, bakalářské a diplomové práce

Kontakt: erika.prudilova@veolia.com  

Co nabízíme školám?

 • Spoluvytváření studijních programů šitých na míru
 • Vyhledávání a podpora talentovaných studentů
 • Odborné vedení bakalářských a diplomových prací
 • Studijní stáže a odborná praxe v rámci společností skupiny Veolia Energie v ČR
 • Další vzdělávání pro stávající zaměstnance
 • Spoluúčast odborníků Veolie na výuce, ve zkušebních komisích, ve statutárních orgánech škol
 • Prezentace společnosti jako perspektivního zaměstnavatele formou exkurzí, dne otevřených dveří, přednášek, prezentací atd.
 • Spolupráce při společných prezentacích a pořádání dalších akcí
 • Vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu
 • Expertní spolupráce

Co nabízíme studentům?

 • Nastartujeme Váš profesní růst a kariéru
 • Umožníme Vám absolvovat během studia pracovní stáž či praxi v rámci společností skupiny Veolia Energie v ČR
 • Za stáž nebo dobře zpracovaný projekt budete odměněni
 • Poskytneme Vám podporu pří tvorbě bakalářských a diplomových prací
 • Podpoříme ty z Vás, kteří projeví mimořádný talent
 • Budeme se podílet na Vašem dalším rozvoji

Co očekáváme od studentů?

 • Nadšení a ochotu pracovat
 • Schopnost rozvíjet se
 • Nové nápady a kreativitu
 • Zájem o danou problematiku
 • Schopnost využít svých znalostí v praxi v rámci studijních stáží, odborných praxí či zpracování diplomových prací

Co nabízíme absolventům?

 • Zajímavou a samostatnou práci
 • Zázemí silné a prosperující společnosti
 • Možnost profesního růstu a osobního rozvoje
 • Podporu odborného i jazykového vzdělávání
 • Motivující ohodnocení odpovídající kvalitě odvedené práce
 • Příležitost cestovat a poznat práci v nadnárodním koncernu
 • Mimořádné zaměstnanecké benefity