Již potřetí hrdým energetickým partnerem Ministerstva zdravotnictví

Veolia Komodity opět uspěla ve výběrovém řízení Ministerstva zdravotnictví na dodávku elektrické energie pro více než 40 subjektů spadajících pod ministerstvo v ročním objemu 470 milionů korun.

“Jsem velmi rád, že i v dnešní těžké době se nám již potřetí podařilo uspět v náročném výběrovém řízení a stát se hrdým partnerem Ministerstva zdravotnictví, největších českých nemocnic, specializovaných klinik a řady dalších zdravotnických zařízení. Pro jejich spokojenost děláme již od roku 2020 maximum a snažíme se tak vytvořit optimální podmínky pro jejich mimořádně náročnou práci,“ zdůrazňuje Reda Rahma, generální ředitel skupiny Veolia Energie.

Nejlepší nabídka na trhu

I letos Veolia Komodity předložila nejlepší nabídku a obhájila tohoto významného zákazníka s ročním obratem 470 milionů korun. Konkurence předních hráčů na trhu přitom byla opravdu veliká. “Velmi si ceníme úspěchu ve výběrovém řízení, díky němuž bude spolupráce s naším nejvýznamnějším zákazníkem pokračovat i v roce 2022. Nepřetržité a spolehlivé dodávky elektrické energie jsou v této náročné době pro zdravotníky klíčové. Jsme hrdí na to, že můžeme v této věci pomoci a zabezpečit to nejlepší prostředí v nemocnicích i dalších zdravotnických zařízeních,“ uvádí Pavel Luňáček, ředitel společnosti Veolia Komodity.

Výběrové řízení na dodávky elektrické energie v roce 2022 proběhlo formou online aukce na Českomoravské komoditní burze. Online aukce jsou u tohoto typu zákazníků dnes již standardem. Jedná se totiž o obrovské množství elektrické energie v ročním objemu 470 milionů korun.

Postupné nákupy optimalizují cenu

Pro nákupy elektrické energie využívá Ministerstvo zdravotnictví tzv. metodu postupných nákupů, kdy zákazník v průběhu roku nakupuje dle aktuálních cen na energetické burze a diverzifikuje tak riziko špatného nákupu. Výsledná cena je totiž váženým průměrem všech realizovaných nákupů.

Veolia Komodity tento způsob nákupu elektrické energie umožnuje nejen velkým institucím, ale i středním firmám od ročního objemu jedné gigawathodiny, tedy přibližně jednoho milionu korun.

Náročné požadavky splněny

Celkový objem elektrické energie zahrnuje spotřebu více než 40 subjektů, z nichž každý má své specifické požadavky. Jedním z nich byla například garance zavírací ceny na energetické burze i pro nákupy v dalším pracovním dnu. Zákazník díky garanci může každý pracovní den do 8:30 nakoupit elektrickou energii za zavírací burzovní ceny v předchozím dni, což mu pomáhá optimalizovat nákupy.

“Jde o unikátní požadavek, se kterým jsme se dosud u žádného klienta nesetkali, ale díky našim zkušenostem a odborným znalostem jsme dokázali tomuto specifiku vyjít vstříc a nabídnout tu nejlepší cenu,“ vysvětluje Pavel Luňáček požadavky ministerstva, které bylo nutné v rámci výběrového řízení splnit.

Unikátní postavení na trhu

Veolia Komodity je součástí skupiny Veolia Energie, předního českého výrobce a dodavatele tepla a elektrické energie a prvního nezávislého provozovatele sítě chladu na českém trhu. “Jsme flexibilní a zároveň můžeme těžit z výhod silné skupiny Veolia Energie. Díky tomu se nám podařilo vybudovat unikátní postavení na českém energetickém trhu a úspěšně oslovovat velké státní instituce, průmyslové podniky i střední výrobní závody,” shrnuje důvody úspěchu Pavel Luňáček, ředitel společnosti Veolia Komodity, která ročně dodává více než 2 TWh elektrické energie.

Vybraní zákazníci Veolia Komodity
(subjekty zahrnuté do výběrového řízení)

Ministerstvo zdravotnictví
Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice v Motole
Fakultní Thomayerova nemocnice
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Na Homolce