Informace pro kapitálový trh

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. jako emitent kótovaných cenných papírů zde zveřejňuje informace dle § 120, 120c a § 125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Vnitřní informace podle § 125 jsou dále zveřejňovány na finančním serveru www.patria.cz.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
06.11.2015
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 06. 11. 2015 došlo v souladu s emisními podmínkami dluhopisů ke splacení jmenovité hodnoty dluhopisů.
06.10.2015
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 07. 11. 2015 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 07.11.2014 (včetně) do 06.11.2015 (včetně) prostřednictvím administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
23.09.2015
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že vzhledem k datu splatnosti dluhopisů, kterým je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu datum 07. 11. 2015, požádal v souladu s § 60 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Burzu cenných papírů Praha, a.s. o ukončení obchodování emise dluhopisů na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů. Posledním obchodním dnem je datum 05. 10. 2015.
06.10.2014
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Dalkia Česká republika, a.s., emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 07.11.2014 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 07.11.2013 (včetně) do 06.11.2014 (včetně) prostřednictvím administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.