Informace pro kapitálový trh

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. jako emitent kótovaných cenných papírů zde zveřejňuje informace dle § 120, 120c a § 125 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Vnitřní informace podle § 125 jsou dále zveřejňovány na finančním serveru www.patria.cz.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
06.11.2015
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 06. 11. 2015 došlo v souladu s emisními podmínkami dluhopisů ke splacení jmenovité hodnoty dluhopisů.
06.10.2015
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 07. 11. 2015 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 07.11.2014 (včetně) do 06.11.2015 (včetně) prostřednictvím administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
23.09.2015
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Veolia Energie ČR, a.s. (dříve Dalkia Česká republika, a.s.), emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že vzhledem k datu splatnosti dluhopisů, kterým je v souladu s emisními podmínkami dluhopisu datum 07. 11. 2015, požádal v souladu s § 60 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Burzu cenných papírů Praha, a.s. o ukončení obchodování emise dluhopisů na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů. Posledním obchodním dnem je datum 05. 10. 2015.
06.10.2014
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Dalkia Česká republika, a.s., emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 07.11.2014 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 07.11.2013 (včetně) do 06.11.2014 (včetně) prostřednictvím administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
04.10.2013
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Dalkia Česká republika, a.s., emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/2015 ISIN CZ0003501603, oznamuje, že dne 07.11.2013 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 7.11.2012 (včetně) do 6.11.2013 (včetně) prostřednictvím administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
06.10.2012
Informace emitenta cenného papíru: Společnost Dalkia Česká republika, a.s., emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/15 ISIN CZ0003501603 oznamuje, že dne 7.11.2012 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 7.11.2011 (včetně) do 6.11.2012 (včetně) prostřednictví administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
28.05.2012
Schůze vlastníků dluhopisů společnosti Dalkia Česká republika, a.s.: Schůze vlastníků souhlasí s návrhem na uzavření ovládací smlouvy mezi společností Dalkia Česká republika, a.s. jako osobou řídící a společností Dalkia Industry CZ, a.s. jako osobou řízenou.
09.05.2012
Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s.: Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s. rozhodlo o záměru uzavření ovládací smlouvy se společností Dalkia Industry CZ, a.s. přičemž řídící osobou je Dalkia Česká republika, a.s. a osobou řízenou je Dalkia Industry CZ, a.s. a svolává schůzi vlastníků dluhopisů.
09.10.2011
Informace emitenta kótovaného cenného papíru: Společnost Dalkia Česká republika, a.s., emitent Dluhopisu Dalkia ČR 4,24/15 ISIN CZ0003501603 oznamuje, že dne 7.11.2011 bude provedena výplata výnosu s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,24 % ročně (p.a.) za výnosové období od 7.11.2010 (včetně) do 6.11.2011 (včetně) prostřednictví administrátora Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
09.05.2011
Informace emitenta kótovaného cenného papíru: Společnost Dalkia Česká republika, a.s., jako emitent cenného papíru – dluhopisu ISIN CZ 0003501603, uveřejňuje obsah a odkazy na všechny údaje zveřejněné v České republice při plnění informačních povinností podle zákona č. 256/2004 Sb.