Hasiči nacvičovali v ostravské teplárně záchranu člověka ve výšce

Veolia Energie dává velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Teplárenské provozy mají svá specifika, a proto závody spolupracují s hasičským záchranným sborem při nácviku různých situací. Tentokrát hasiči cvičně zachraňovali jeřábníka v ostravské Elektrárně Třebovice.

O tom, že jde „jen“ o cvičení, většinou ví jen několik lidí. Všichni se musí snažit, jako by šlo opravdu o záchranu života, zdraví, případně majetku. Stejně tak to bylo v případě cvičení v Elektrárně Třebovice, kde zkolaboval jeřábník v kabině jeřábu ve výšce asi 12 metrů v objektu oběhové stanice. Hasiči mu poskytli první pomoc, pak jej museli vytáhnout z kabiny střešním otvorem, zafixovat do přepravního vaku a poté pomocí lezecké techniky spustit bezpečně z jeřábové rampy dolů na zem. Vše proběhlo bez komplikací a hasiči zvládli tento náročný zásah do hodiny.

Podobná cvičení ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem probíhají i v jiných teplárnách a témata se mění tak, aby byli zaměstnanci i hasiči co nejlépe připraveni. Během cvičení mají možnost si vyzkoušet jednotlivé záchranné kroky přímo na pracovišti, v reálném prostředí a čase. Že se taková příprava vyplatí, se potvrdilo i v případě požáru v kolínské elektrárně v závěru roku 2020, který byl zatěžkávací zkouškou pro energetickou divizi skupiny Veolia. Díky nacvičování krizových scénářů a dlouhodobě dobré spolupráci s hasičským záchranným sborem se podařilo požár v Kolíně rychle uhasit, omezit škody a minimalizovat výpadek dodávek tepla.