Dvě desítky projektů zaměstnanců skupiny Veolia Energie získaly MINIGRANTY

V Ostravském centru PANT proběhlo 25. září slavnostní předávání symbolických šeků zástupcům organizací, jejichž projekty navrhli a podporují zaměstnanci skupiny Veolia Energie ČR. V letošním 12. ročníku Nadační fond Veolia věnoval na tyto dobrovolnické aktivity 500 tisíc korun.

Program MINIGRANTY se mezi zaměstnanci skupiny Veolia Energie ČR těší velké oblibě. Letos přihlásili 79 projektů. Dotaci na základě rozhodnutí Správní rady Nadačního fondu Veolia nakonec získalo 23 z nich. Mezi úspěšnými letos převažují projekty zaměřené na ochranu a péči o životní prostředí. Pomoc tradičně putovala také mezi projekty určené pro zdravotně znevýhodněné skupiny, volnočasové aktivity dětí a mládeže a také projekty z oblasti komunitního života. Částky pro jednotlivé projekty se většinou pohybují od 10 do 30 tisíc korun a jejich příjemci za ně nakoupí například nové vybavení, pomůcky a různé potřeby pro svou činnost.

Setkání zástupců vybraných projektů a žadatelů z řad zaměstnanců bylo opět spojeno nejen s předáním symbolických šeků a malých dárků, ale také s představením projektů i s příjemným posezením a netradičním občerstvením. Někteří zástupci dorazili v krojích, kostýmech nebo také uniformách. Přestože se účastníci vzájemně neznají, atmosféra připomínala, možná i díky přítomnosti psů a dětí, pohodovou rodinnou sešlost.

„MiNiGRANTY patří k nejstarším a nejvýznamnějším programům našeho nadačního fondu. I po těch 12 letech každý rok uspěje se svou žádostí zhruba polovina nových projektů. Naši zaměstnanci, kteří jsou s nimi spojeni, jsou nejen dobří kolegové, ale i skvělí lidé. Ať už ve svém volném čase pomáhají komukoli potřebnému nebo pečují o životní prostředí, my je v tom rádi podpoříme,“ uvedla Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

Mezi schválenými záměry najdeme např. projekt paní Kristýny Červené, která společně s dětmi ze základní školy Hlučín vysadí nové stromy a keře a rozvěsí budky pro ptáky, a to v místech, kde jim přirozený domov chybí. Věří, že se tak podaří alespoň částečně obnovit přirozený hlučínský biotop zničený výstavbou nových rodinných domů. Již tradiční podporu získal projekt pana Vladislava Olesze ve prospěch organizace Bílá Holubice. Ta umožňuje tělesně a mentálně postiženým prožít radost z tance. Na koňské důchodce myslí ve svém projektu paní Jitka Gregořicová. Díky vybudování nového zázemí budou moci i vysloužilí závodníci užívat klidného stáří. Odtrhnout děti od elektroniky a přimět je ke sportování a aktivnímu trávení volného času se prostřednictvím svých projektů budou ve svém volném čase snažit např. pan Jan Kadlec a pan Josef Koláčný (rybářství), pan Tomáš Kocich (hasičský sport) či pan Milan Vokurka (sálová cyklistika).