Diplomatická návštěva v Elektrárně Třebovice

V pátek 12.11. navštívil náš největší závod, třebovickou elektrárnu, francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.

Francouzského velvyslance doprovázeli Arnaud Guigné, ekonomický rada a vedoucí obchodního oddělení Francouzského velvyslanectví a paní Magali Voisin-Ratelle, obchodní radová a ředitelka Business France pro Českou republiku.

Diplomatická návštěva byla zahájena prezentací našich plánů, a především aktivit a investic na poli ekologizace našich provozů. Už na začátku loňského roku totiž skupina Veolia ohlásila celosvětový odchod od spalování uhlí do roku 2030. V rámci České republiky se to týká našich provozů v Ostravě, Karviné, Frýdku-Místku, Krnově, Olomouci, Přerově a Kolíně. Uhlí chceme v prvé řadě nahradit biomasou, tedy dřevním odpadem z těžby nebo zpracování dřeva, zemním plynem a energetickým využitím dále již nerecyklovatelného odpadu. Pan velvyslanec měl mnoho doplňujících dotazů a po úvodní prezentaci následovala prohlídka samotného areálu elektrárny.

Skupina Veolia zde investovala významné prostředky, díky kterým došlo v průběhu několika posledních let k modernizaci všech šesti kotlů – pěti parních a jednoho horkovodního. Projekt modernizace kotlů následně zvítězil v soutěži Teplárenského sdružení v kategorii snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší a potvrdil svůj velký přínos pro obyvatele Moravskoslezského kraje. Díky modernizaci kotlů se množství oxidu dusíku a oxidu siřičitého vypouštěných do ovzduší snížilo o více ne 70 procent a množství prachu o třetinu.

Jsem rád, že jsme mohli prezentovat panu velvyslancovi a jeho doprovodu naše úspěchy na poli ekologizace. Šetrnější přístup k životnímu prostředí je součástí celé filozofie Veolie – jsme v pozici ekologického, transformačního lídra celého odvětví a chceme udávat směr,“ potvrdil Reda Rahma, ředitel Veolia Energie.
 
Třebovická elektrárna je největším závodem skupiny Veolia Energie a základem je zde společná výroba tepla a elektřiny, přičemž v současné době je prioritní výroba tepla, kterou Veolia dodává do sto tisíce ostravských domácností, škol a firem, průmyslových provozů.