Developeři stále častěji využívají dálkové chlazení

Zatímco v průběhu zimy oceňují obyvatelé měst především výhody centrálního zásobování teplem, stále častěji mohou především u nových staveb využívat také přednosti dálkové distribuce chladu. V posledních letech se s touto novinkou v nabídce energetických firem můžeme setkat nejen v obchodních a kancelářských budovách, ale i u bytových domů a v průmyslových provozech. Společností, která má v České republice již patnáctileté zkušenosti s výrobou a dodávkami chladu, je Veolia Energie. V roce 2014 dosáhl roční objem dodávek chladu necelých 60 000 MWh a letos bude díky novým projektům jistě překonán. Nejvíce odběratelů má společnost v Ostravě a Praze. V Evropě je Veolia největším dodavatelem chladu.

U nových staveb se rozvody centrálního vytápění mohou uplatnit i při chlazení v létě. Přednosti jsou stejné v průběhu letní i zimní sezóny – komplexnost a stabilita dodávek, nízké emise v porovnání s lokálními zdroji a žádné další náklady spojené s užíváním sítě a distribucí ke koncovým zákazníkům.

Od roku 2001 dodává ostravská společnost Veolia Energie ČR (dříve Dalkia Česká republika) chlad do Avion Shopping Parku v Ostravě. Při rozšíření nákupního centra v roce 2010 byly dodávky rozšířeny i pro nově vzniklé prostory. Více než 200 obchodů zaujímá plochu přes 100 000 m2. Kombinace dálkového vytápění a moderního absorpčního chlazení přispívá k nižšímu využívání látek poškozujících ozónovou vrstvu, vyšší účinnosti i nižšímu hluku. Výhodou je i minimálně třicetiletá životnost zařízení. Široká veřejnost jistě v těchto parných dnech oceňuje příjemné klima v areálu.

Již více než tři roky je vytápěn i chlazen třicetidvouhektarový areál Nové Karoliny v centru Ostravy. To odpovídá asi patnácti fotbalovým hřištím. Celková chlazená plocha je opět přibližně 100 000 m2. Zde byla vytvořena první síť chladu v České republice. Voda o teplotě pouhých 6 °C je distribuována z centrálního zdroje. Jednotlivé bytové, obchodní a kancelářské jednotky tak nemusí mít vlastní klimatizaci a vedle popsaných výhod je výrazná i úspora prostoru a elektrické energie. Roční dodávka pro obě ostravská nákupní centra činí v součtu asi 14 000 MWh chladu.

Své zákazníky si v horkých letních dnech našla Veolia Energie i v Praze. Pomocí šroubových kompresorů je od roku 2014 chlazeno 14 500 m2 ploch ve Fóru Karlín. Chlad je dodáván také do třikrát většího Central Parku či luxusní Rezidence u Muzea v samotném centru hlavního města.

Samostatnou kapitolu pak tvoří služby pro průmysl a hornictví. Veolia Energie dodává chlad do centrální důlní klimatizace společnosti OKD, a.s., díky níž dochází ke zlepšení klimatických podmínek pro dobývání uhlí v důlních prostorách a ke zvýšení bezpečnosti práce. Základ zařízení pro výrobu chladu, umístěného na Dole ČSA, tvoří tři chladicí jednotky o celkovém instalovaném výkonu 10 MW. Ty zajišťují dodávky chladu ve formě chladné vody o teplotě 2,4 ˚C do hloubky více než tisíc metrů. Chladicí jednotky využívají možnosti „free coolingu“ v uzavřeném systému, tedy využití studeného venkovního vzduchu ke chlazení v zimním období. V lednu 2015 byl ve spolupráci s firmou GASCONTROL rozšířen rozsah služeb pro OKD v zajištění dodávek chladu na lokalitě ČSM. Pro Veolii Energie to znamená dodávky v objemu 55 000 MWh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.