Desátý křišťálový komín za projekty ekologizace pro společnost Veolia Energie

Teplárenské sdružení České republiky ocenilo křišťálovým komínem ekologizace kotlů v ostravské Elektrárně Třebovice a v Teplárně Olomouc společnosti Veolia Energie ČR. Odborná komise je vyhodnotila jako nejlepší projekty roku 2019 v kategorii snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Díky masivním investicím klesly emise v Olomouckém a Moravskoslezském kraji o stovky tun ročně, jejich obyvatelé dýchají podstatně lepší vzduch. Veolia získala letos desátý křišťálový komín za svoje teplárenské projekty a je tak nejúspěšnější firmou této soutěže.

 

„Jde o významné a náročné projekty, které pomáhají zlepšovat životní prostředí, proto nás ocenění velmi těší. Jen za posledních 10 let jsme do modernizace a ekologizace našich provozů investovali 8,4 miliardy korun. Výrazně jsme tím snížili dopad výroby tepla a elektřiny na životní prostředí v regionech, kde působíme. Například u tuhých znečišťujících látek přinesla opatření v Olomouci mezi roky 1995 a 2020 pokles emisí o 98 %. Díky Teplárenskému sdružení se o těchto projektech více mluví a veřejnost tak může vnímat velký pokrok v ekologizaci teplárenství i jeho společenský přínos,“ uvedl Reda Rahma, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR.
 
V ostravské Elektrárně Třebovice, která patří mezi největší energetické zdroje na Moravě a ve Slezsku, byla v roce 2019 dokončena ekologizace parního kotle K13. Tento projekt, započatý v roce 2017, stál 537 milionů korun a díky této investici klesly emise o stovky tun ročně. Množství oxidů dusíku a oxidu siřičitého vypouštěných do ovzduší se snížilo o více než 70 procent a množství prachu o třetinu.  V tunách to znamená ročně o 840 tun oxidů dusíku, o 680 tun oxidu siřičitého a o 12 tun prachu méně než před rokem 2017. 

V Teplárně Olomouc společnost Veolia Energie ČR úspěšně ukončila v roce 2019 ekologizaci svého fluidního kotle K5 instalací nového tkaninového filtru. Emise kotle jsou nyní nižší u oxidů dusíku o 26 %, u oxidu siřičitého o 58 % a u tuhých znečišťujících látek o polovinu oproti výchozímu stavu před zahájením ekologizace kotle v roce 2017.

Oba kotle, jejichž ekologizace proběhla za plného provozu, díky těmto projektům splňují v předstihu nejpřísnější ekologické limity stanové českou a evropskou legislativou. „Hodnotící komisi tyto projekty zaujaly zejména proto, že dále významně snižují emise při kombinované výrobě elektřiny a tepla pro tisíce domácností a další odběratele tepla v obou uvedených městech,“ sdělil mluvčí Teplárenského sdružení České republiky Pavel Kaufmann.

Slavnostní vyhlášení vítězných projektů v pěti kategoriích a předání křišťálových komínů proběhlo na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Od roku 2002 získalo prestižní ocenění již 65 teplárenských projektů. V dosavadní historii soutěže zatím nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR, letos se jedná již o desátý křišťálový komín.

 
Skupina Veolia Energie ČR je dodavatelem tepla, chladu, elektřiny a průmyslových utilit pro 325 tisíc domácností a 200 průmyslových klientů. Energetické služby poskytuje také objektům z obecní i terciární sféry ve více než 30 městech a obcích České republiky. Na výrobě tepla a elektřiny se ve firmě Veolia Energie ČR a dceřiných společnostech podílí 1 943 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí.