Dánská delegace v Teplárně Olomouc

Olomouckou teplárnu skupiny Veolia si přijel prohlédnout velvyslanec Dánského království v ČR v doprovodu zástupců česko-dánských firem. Podnikatelská mise spoluorganizovaná magistrátem města Olomouc byla zaměřená na spolupráci firem a předávání zkušeností v oblasti teplárenství, energetiky a využívání odpadů.

Po přivítání ředitelem regionu dánská delegace absolvovala exkurzi v teplárně, kde měla možnost vidět výrobní technologie i zařízení na snižování emisí. Následovalo společné zasedání, které zahájil velvyslanec Dánského království v České republice Ole Frijs-Madsen. Technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR Marcel Vrátný představil skupinu Veolia a hlavní aktivity společnosti Veolia Energie ČR. Poté se prezentovaly dánské firmy a jejich regionální zástupci v ČR. Na první pohled velký zájem o snižování uhlíkové stopy a celkově dopadů energetiky na životní prostředí v Dánsku se stal také předmětem další diskuse. Čeští zástupci se zajímali také o řešení problematiky energetického využití odpadů a spolupráci se zástupci měst a obcí.