Dalkia Česká republika mění název na Veolia Energie ČR

Společnost Dalkia Česká republika, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelné a elektrické energie v zemi, změní svůj název na Veolia Energie ČR.

Koncem července tohoto roku byla uzavřena jednání mezi skupinami Veolia a EDF ohledně ukončení partnerské spolupráce. Jejich završením se Veolia stala stoprocentním akcionářem aktivit Dalkie mimo území Francie. V souvislosti s přechodem skupiny Dalkia v České republice pod vlajkovou loď Veolie dojde postupně k přejmenování jednotlivých společností.

Dne 26. listopadu rozhodla valná hromada Dalkie Česká republika změnou stanov o přejmenování názvu společnosti Dalkia Česká republika, a.s. na Veolia Energie ČR, a.s. s účinností od 1. ledna 2015. Ostatní údaje společnosti zůstávají beze změny.

„Pod vlajkou Veolie máme možnost vytvářet synergické projekty všech tří strategických aktivit skupiny, tedy energetických, vodohospodářských i odpadových služeb. Přejmenováním jsme se rozhodli přijmout do svého názvu jméno mezinárodní skupiny, k níž patříme. Věřím, že tím zjednodušíme našim partnerům orientaci ve skupině Veolia a využijeme všeobecnou známost tohoto jména, jež je zakořeněno v povědomí české veřejnosti,“ uvedl Vincent Barbier, country manažer pro oblast energie ČR a SR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. V České republice Dalkia vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, zajišťuje dodávky průmyslových utilit – stlačeného vzduchu, dusíku atd. a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci Dalkie Česká republika do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia