Certifikace ISO 50001 za ekologizaci a provozní úspory ve Veolii Energie ČR

Díky dlouhodobému a systematickému snižování nákladů na energie a s tím spojeným ekologičtějším provozem získala Veolia Energie ČR certifikaci podle normy ISO 50001 – Energetický management. 

Od představitelů společnosti Bureau Veritas cerifikát převzali ředitel pro techniku a výkonnost Renaud de Saint Lager a vedoucí útvaru QHSE Dalibor Pyš. „Naše skupina je hrdá na to, že získala tento certifikát, jenž představuje prodloužení každodenního závazku všech zaměstnanců v oblasti energetické účinnosti v rámci služeb pro zákazníky a ochrany životního prostředí,“ uvedl Renaud de Saint Lager.

Oceněna byla naše péče o přírodní zdroje a snaha o snižování emisí skleníkových plynů. Jedná se o konkrétní činy, které přispívají k udržitelnému rozvoji. Získání certifikátu vypovídá o společenské odpovědnosti společnosti i o připravenosti na náročné audity. ISO 50001 je novým celosvětovým standardem v oblasti managementu hospodaření s energií, zavedení energetické politiky a zlepšení energetické účinnosti. Standard lze snadno začlenit do existujících systémů managementu kvality, bezpečnosti a životního prostředí ve všech typech organizací.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com    
 
(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100%) a po vyloučení Dalkie France.