AmpluServis je odborníkem na energetické stavby už 25 let

Společnost AmpluServis ze skupiny Veolia si připomíná 25 let od svého vzniku. Vybudovala si silné postavení odborníka na výstavby, rekonstrukce a opravy elektrárenských a teplárenských zařízení v rámci celé ČR. Podílela se například na ekologizaci tepláren v Karviné, v Přerově či v Olomouci a stavěla kogenerační jednotky v Praze. Zaměstnává 150 lidí a dosahuje obratu kolem 450 milionů korun.

„Ampluservis je důležitým a spolehlivým partnerem, kterého naše energetická divize využívá nejen na opravy a revize kotlů ve svých závodech, ale také při náročných projektech ekologizace a modernizace tepláren. Tým kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců poskytuje skupině Veolia i dalším průmyslovým zákazníkům vysoce kvalitní odborné služby,“ uvedl Reda Rahma, ředitel Veolia Energie.

Akciová společnost AmpluServis vznikla 1. dubna 1996, tehdy pod názvem MST-Energomont ji založily Moravskoslezské teplárny a vložily do ní svou divizi centrální údržby. Mohla tak navázat na předchozí dlouholeté zkušenosti. Od roku 2001 působí pod obchodním jménem AmpluServis, který lépe vystihoval její servisní potenciál. Firma se postupně začala kromě oprav, údržby a servisu zaměřovat více na komplexní služby v oblasti výstavby, montáží a rekonstrukcí v průmyslových odvětvích a v posledních letech zvláště na ekologizace. Provádí také revize vyhrazených technických zařízení, materiálovou a vibrační diagnostiku, termografii a chemické služby v oblasti paliv, vod, olejů a maziv.

„Společnost se vyvíjela v souladu s vývojem teplárenství a energetiky na severní Moravě a ve Slezsku, a zároveň rozvíjela obchodní aktivity i pro zákazníky z jiných průmyslových sektorů na Ostravsku a v rámci celé republiky. Náš cíl však zůstává stejný i po čtvrtstoletí od vzniku firmy – využívat dlouholeté zkušenosti a poskytovat kvalifikovaný servis a služby na vysoké úrovni,“ doplnil Miroslav Pajchl, ředitel společnosti AmpluServis, který působí ve firmě od jejího založení.