AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI VEOLIA ENERGIE ČR DOSTANOU DIVIDENDY VE VÝŠI 10 KORUN NA AKCII

Valná hromada společnosti Veolia Energie ČR schválila řádnou účetní závěrku roku 2018 a konsolidovanou účetní závěrku roku 2018, rozhodla o rozdělení zisku a zvolila nové členy dozorčí rady.

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. vykázala za loňský rok zisk 1,537 mld. Kč. (přesně: 1 536 647 965). Ve srovnání s předchozím rokem je to o 520 milionů korun více. Nejedná se však primárně o nárůst zisku v důsledku výrobní, provozní či obchodní činností. Hlavním vlivem byl mimořádný nepeněžní účetní úkon související s příznivým vývojem v těžební společnosti OKD, která je stěžejním odběratelem komodit a služeb dceřiné společnosti Veolia Průmyslové služby, a.s. a ovlivňuje tak hodnotu (přecenění) finančních aktiv.

K velké finanční investici do důlní energetiky, která je dnes součástí dceřiné společnosti Veolia Průmyslové služby a.s., musela společnost Veolia Energie ČR v minulých letech vytvořit významné opravné položky v důsledku snížení hodnoty těchto finančních aktiv, když se společnost OKD dostala do insolvence. Na základě přijetí reorganizačního plánu a zlepšení hospodaření OKD dceřiná společnost Veolia Průmyslové služby a.s. loni přehodnotila odhad budoucí činnosti svého významného zákazníka a souvisejících aktiv, jež mají na její fungování pozitivní dopad. Vedení společnosti Veolia Energie ČR se proto rozhodlo rozpustit část opravné položky ve výši 728 899 tis. Kč k této finanční investici. Tento účetní úkon měl podstatný vliv na hospodářský výsledek společnosti Veolia Energie ČR za rok 2018. Bez výše popsaného vlivu by byl hospodářský výsledek (zisk) za rok 2018 nižší než za rok 2017.

Konsolidovaný hospodářský výsledek (po zdanění) celé skupiny Veolia Energie (mateřská společnost Veolia Energie ČR, a.s. a dceřiné společnosti) za rok 2018 dosáhl výše 1,111 mld. Kč, za rok 2017 činil 1,146 mld. Kč, loni byl tedy o 3 % nižší.

Valná hromada projednala roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2018 a schválila účetní závěrky i rozdělení zisku. Akcionářům bude rozdělena částka 786 611 610 Kč jako podíl na zisku, což je 10 Kč na 1 akcii před zdaněním. (Loni byla výše dividendy 12,92 Kč na akcii.) Nerozdělený zisk minulých let tak činí 1 882 882 999,96.

Valná hromada také zvolila nové členy dozorčí rady. Maxime Pierre Claude Marsault, finanční a administrativní ředitel společnosti Veolia Energie ČR, a Miluše Poláková, finanční a administrativní ředitelka pro Českou a Slovenskou republiku skupiny Veolia, nahradí odstoupivšího Martina Bernarda a Zdeňka Dubu.

Na valné hromadě byli přítomni akcionáři zahrnující 98 % všech akcií.