111 nových pracovních míst hlásí nadační fond skupiny Veolia

Nadační fond společnosti Dalkia Česká republika, která od nového roku ponese název Veolia Energie ČR, předal v úterý 9. prosince v hotelu Vista v Ostravě a ve čtvrtek 11. prosince v zasedací místnosti primátora Magistrátu v Olomouci formou symbolických šeků příspěvky drobným a středním podnikatelům, které jim pomáhají v začátcích jejich pracovních aktivit.

Nadační fond skupiny Veolia jen v letošním roce přispěl ke vzniku 111 nových pracovních míst prostřednictvím 66 projektů. Veolia svým nadačním fondem, který působí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, podporuje například infrastrukturní služby, tradiční a netradiční řemesla a výroby, projekty se sociálním zaměřením či projekty zlepšující životní prostředí.

„Veolia vždy pomáhá v regionech, ve kterých působí. Jen v tomto roce jsme v Moravskoslezském a Olomouckém kraji vytvořili na 111 nových trvalých pracovních míst. Našim programem jsou dlouhodobá partnerství. Nadační fond naší energetické části Veolia Energie ČR již od roku 2000, kdy jsme fond založili, vytvořil téměř 1900 nových pracovních míst,“ uvedl Philippe Guitard, ředitel Veolie pro Českou a Slovenskou republiku a ředitel pro střední a východní Evropu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. V České republice Dalkia vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci Dalkie Česká republika do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice. S účinností od 1. ledna 2015 bude společnost Dalkia Česká republika přejmenována na Veolia Energie ČR.

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. 
V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.

Více informací o Veolii a jejích aktivitách naleznete na adrese www.veolia.com | twitter @Veolia